Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Visionist (Y-tunnus: 1638316-5)
Suvilahdenkatu 4 B 31, 00500 Helsinki
Puh. +358 40 837 8097

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Jiri Koivuniemi
Puh. +358 40 837 8097

Osoite:
Visionist, Suvilahdenkatu 4 B 31, 00500 Helsinki

4. Rekisterin nimi
Visionistin käyttäjärekisteri.

5. Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Visionistin ja sen yhteistyökumppaneiden asiakkaiden välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

6. Tietojen lähde
Tämän rekisterin tiedot kerätään asiakkaiden rekisteröityessä kilpailuihin tai heidän täyttäessään muita Visionistin tuottamien palveluiden lomakkeita.
7. Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua omiin asiakastietoihinsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.
8. Rekisterin tietosisältö
Palvelun asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Asiakastiedot:
  • Nimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Ikä
  • Sukupuoli
9. Tietojen luovutus
Visionist ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Visionist voi luovuttaa tietoja kilpailun tilanneelle yhteistyökumppanille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta kolmansille osapuolille, ellei suostumusta sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelta ole saatu.
10. Rekisterin suojaus
Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Visionistin tehtävään määrättyjen henkilöiden nähtävissä.

Rekisteriselostetta koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen: info(at)visionist.fi